JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev OPPN za območje PA 15 - Rakovlje zahod (PAID: 1804)

21. 4. 2021 Simona K. (OBČINSKA UPRAVA) 362