Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2016 do 2020)
  • Predsednik: Mitja Korent
  • Namestnica predsednika: Petra Mogel
  • Članica: Cvetka Kronovšek
  • Namestnik članice: Gregor Štusej
  • Član: Andrej Korošec
  • Namestnik člana: Dominik Pongračič
  • Članica: Ivana Erna Brinovec
  • Namestnik članice: Janko Marovt