Podpisana pogodba z gasilci za leto 2014

17. 4. 2014 37