Obnova ceste Male Braslovče - Zgornje Gorče zaključena

18. 11. 2014 37