Objavljena stališča do pripomb na traso F2.2

15. 1. 2016 3