Motena oskrba s pitno vodo - Parižlje, Preserje in Male Braslovče

29. 6. 2023 Nives V. (OBČINSKA UPRAVA) 336