Uspešno zaključen projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

27. 6. 2023 Renata M. (OBČINSKA UPRAVA) 146