Predlog odloka o podelitvi koncesije za izvajanje turističnih dejavnosti in storitev v občini Braslovče v javni obravnavi

1. 9. 2022 Renata M. (OBČINSKA UPRAVA) 124