Obvestilo o načinu izvedbe javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za del enote urejanja prostora Parižlje: PŽ03-1 (PAID:1409) v času epidemije

10. 4. 2020 Simona K. (OBČINSKA UPRAVA) 57