Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Braslovče

20. 12. 2019 Simona K. (OBČINSKA UPRAVA) 270