Luka Štorman šahovski kadetski prvak Braslovč

6. 12. 2019 Renata M. (OBČINSKA UPRAVA) 283