Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče

22.11.2019 mag. Teja B. H. 165
22.11.2019
Javni razpisi in javni natečaji
06.12.2019 ob 10:00
Renata Marolt
renata.marolt@braslovce.si
03 703 84 12