Podpisana pogodba za nadaljevanje del na objektu Kulturni dom in knjižnica Braslovče

5. 11. 2014 14