Obnovljen vodovod Tabor - Braslovče - Prebold

9. 10. 2015 42