Gradnja tlačnega povezovalnega kanala na odseku Kaplja vas – Grajska vas

19. 11. 2015 18