V Preboldu so predstavili osnutek Strategije lokalnega razvoja

20. 1. 2016 51