V akciji na varno spravili dobrih 40 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, v Občini Braslovče 1.519 kg

27. 6. 2016 1