Izgradnja povezovalnega fekalnega kanala Kaplja vas - Grajska vas

29. 7. 2016 22