Velika škoda v hmeljiščih in drugih poljščinah

30. 8. 2016 37