Novi predsednik PGD Braslovče je Primož Urbas

5. 2. 2018 34