Obnova podružnične cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu

12. 6. 2018 21