Podpisan sporazum med Občinami Braslovče, Polzela in Žalec

10. 10. 2018 2