Gradnja kanalizacije v občini Braslovče se izvaja po planu

30. 10. 2018 47