Zanimanje za šah v občini Braslovče narašča

18. 3. 2019 31