Pomladansko urejanje okolja v Občini Braslovče, manj odpadkov
Datum objave: 25.3.2019
V soboto, 23. marca, dan po svetovnem dnevu voda, je na pobudo turističnih društev Braslovče in Gomilsko potekala akcija »očistimo okolje«, tudi v občini Braslovče.

Da bo privlačnejše bivalno okolje, da bodo lepši bregovi rek, potokov ter jezer, da bodo lepši pasovi ob cestah, pešpoteh in gozdovih, so k akciji pristopila številna društva v občini, Varstveno delovni center MUC in številni posamezniki. Letos se je odraslim pridružilo tudi večje število mlajših občanov, ki so se kot prostovoljci dokazali, da jim ni vseeno v kakšnem okolju živijo.

Po zaključenem delu v svojem kraju, je župan občine Braslovče Tomaž Žohar aktivno obiskal tudi druge lokacije. Pridružil se je tudi »braslovškim turistom«, ob Braslovškem jezeru, ki so mu z zadovoljstvom povedali, da so tu odkrili manj odpadkov, kar dokazuje, da so se sprehajalci ob jezeru navadili svoje odpadke odnesti domov ali pa jih odvreči  v ta namen postavljene koše za smeti.

Črna odlagališča počasi izginjajo. Tudi bregovi potokov Trebnik, Radigaj in Trnavca ter reke Bolske, ožja območja Braslovškega in Žovneškega jezera ter bregovi Preserskih jezer so čistejši kot lani. So pa problematične ožje okolice regionalne ceste Šentrupert-Letuš ter Braslovče-Spodnje Gorče v nadaljevanju proti Žovneškemu jezeru, breg reke Savinje in gozdne poti  Podvrha in Braslovč, kamor ljudje nekontrolirano dovažajo veje obrezanega grmičevja in sadnih dreves, pokošene trave, gnilega sadja in drugo, ki pa kvari naravno lepoto gozda.

Po skupni analizi poteka akcije je bilo ugotovljeno, da se je zmanjšala količina zbranih odpadkov in da črnih odlagališč v občini skoraj ni več. Vidno pa so onesnažene ožje okolice prometnih cest.

T. T.

Na slikah nekaj foto utrinkov z akcije.                                                   
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00