Obnova fasade na Občinski stavbi v Braslovčah
Datum objave: 20.10.2017
Že kar nekaj let je bila predvidena obnova dotrajane fasade na Občinski stavbi, vendar do realizacije ni prišlo. Letos je drugače.

Sedanja Občinska stavba, ki se nahaja v centru trga Braslovče, je včasih služila namenu osnovne šole in vrtca. Po obnovitvenih delih pred nekaj leti, ko so bila zamenjana vsa okna in obnovljena kritina, je bil že skrajni čas da se obnovi tudi fasada.

Sanacija fasade poteka pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD Celje). Zaradi velikosti objekta se obnova fasade predvideva v dveh delih in sicer v letošnji jeseni prednja – trška stran in jugo-zahodna stran. Spomladi se bo nadaljevalo z gradbenimi deli še na preostalih dveh straneh. Izbrani izvajalec na javnem razpisu je podjetje Remont Celje d.d.. Ocenjena vrednost vseh del je 111.000 EUR.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00