KO Gomilsko
Člani KO
1. Marjan Mak, Šmatevž 13 - predsednik
2. Bogomir Andoljšek, Šmatevž 7b
3. Božena Kosu, Grajska vas 3
4. Karel Vovk, Gomilsko 48
5. Boštjan Šalamon, Gomilsko 80b
6. Boštjan Brišnik, Gomilsko 69
7. Robert Natek, Gomilsko 14
8. Vinko Drča, Grajska vas 18
9. Danilo Šturm, Gomilsko 30b
10. Nejc Derča, Grajska vas 32
11. Bogdan Mahor, Zakl 8

Zapisniki sej 2010 - 2014

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00