KO Braslovče
Člani KO
1. Sonja Jezernik, Braslovče 29a - predsednica
2. Matija Miklavžina, Preserje 5a
3. Andrej Korošec, Glinje 2a
4. Branko Hudournik, Podvrh 77
5. Jože Radišek, Braslovče 11
6. Ivan Turnšek, Preserje 1a
7. Sandra Smajlovič, Braslovče 29a
8. Jure Miser, Kamenče 31
9. Mojca Kodre, Male Braslovče 23
10. Iztok Omladič, Poljče 9a
11. Uroš Šmit, Podvrh 18
12. Alfred Brinovec, Podvrh 24a
13. Viktor Kokovnik, Dobrovlje 16

Zapisniki sej 2010 - 2014

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00