Novice
Prosvetno društvo Braslovče je v dvorani Doma kulture v Braslovčah v torek, 22. januarja, pripravilo  prvi koncert v Ciklusu GM Oder Glasbene mladine Slovenije. Nastopila sta mlada tolkalca Jan Čibej, študent drugega, in Luka Poljanec, študent prvega letnika Akademije ...

Ob ugodnih vremenskih razmerah v prvi polovici januarja smo uspešno zaključili z deli na ureditvi pešpoti v Rakovljah.

V petek, 18. januarja, je Kulturno društvo Gomilsko v Domu krajanov Gomilsko priredilo čuten literarno-koncertni večer z naslovom "Ne bodi kot drugi", na katerem so obiskovalce navdušili Ditka, Feri Lainšček in Ditkin oče Gorazd Čepin.

Aktualna obvestila
Občina Braslovče vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolntev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče (SD OPN 1), ki bo v petek, dne 25. 1. 2019, ob 17. uri v avli Doma kulture Braslovče.

Na podlagi 45. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 68. člena Statuta občine Braslovče (Ur. list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) župan Občine Brasl...

Prometna napoved DARS do 24. januarja 2019.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00