Obvestila
LAS Spodnje Savinjske doline poziva k članstvu in vabi vse zainteresirane k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020.


Uporabnike Občinske knjižnice Braslovče obveščamo, da bo v mesecu juliju in avgustu knjižnica ob sobotah zaprta.

Občanke in občane obveščamo o javnem naznanilu razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 14 - Žovneško jezero.

Novice
V sklopu prireditev Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2015 so sodelovali tudi v Klubu borilnih vešćin RYU DOJO SAVINJSKA.

V pristno obnovljenem obrambnem stolpu gradu Žovnek v Podvrhu pri Braslovčah se je predzadnjo majsko soboto odvijal posebno svečan dogodek.

Gasilska zveza Žalec letos praznuje 60-letnico delovanja. Zveza, ki povezuje 32 prostovoljnih gasilskih društev in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo iz občin Žalec, Braslovče, Polzela, Tabor in Vransko, pripravlja pestro praznovanje tega jubileja.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2015

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00