Obvestila
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditve in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo obveščata zainteresirano javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku prip...

Priporočilo Čebelarskega društva Braslovče v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj za inovatorja leta SSD.


Občina Braslovče obvešča zainteresirano javnost, da je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov - kmetija Marovt.

Novice
Velika akcija zbiranja PVC zamaškov od plastenk in tetrapakov se nadaljuje v korist Jasmina Korbarja iz Prebolda.

Gasilska zveza Žalec je v polzelski športni dvorani in v učilnicah OŠ Polzela pripravila tekmovanje mladine GZ Žalec v gasilskem kvizu.

Na Občini Braslovče so podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za leto 2015. 

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun: 01351-0100004434

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00