Obvestila
Občanke in občane obveščamo, da je na sedežu Civilne zaščite možno dobiti protipoplavne vreče. Kontaktna oseba je Damjan Sorčan, telefon 051 637 112.
Vreče lahko s peskom napolnite na deponiji Žovnek. Kontaktna oseba je Branko Cimperman, telefon 051 325 888.

S stališča upravljanja z vodami, kot to področje ureja Zakon o vodah (ZV-1,Uradni list RS, št.67/02, 110/2002- ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A in 41/04-ZVO-1), z namenom zagotavljanja osnovne pretočnosti površinskih voda (potokov) in posledično zmanjševanje erozijske in poplavne ogroženosti ...

Novice
Braslovški svetniki so se minulo sredo sestali na 2. redni seji občinskega sveta ter obravnavali 8 točk dnevnega reda.

V nedeljo 23. novembra je Prosvetno društvo Braslovče v Športni dvorani Braslovče z dokumentarno koncertno prireditvijo "Švedska po Švedski ali kako so fantje MoPZ Karel Virant osvojili Švedsko" zaključilo projekt, "Švedske sanje".

G. Nikolaj Vihar v soboto, 29.11.2014 ob 15. uri vabi na otvoritev zasebne zbirke z naslovom "Spomini na Tita in JNA", ki se nahaja v prostorih KD Letuš.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun: 01351-0100004434

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00