Obvestila
Več lahko preberete v prilogi.

Občine od Celja do Logarske doline so finančno podprle predlog Izletnika Celje, da letošnje poletje uvede redno avtobusno linijo na relaciji Celje - Logarska dolina ob sobotah, nedeljah in praznikih.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek DPN in dopolnitev okoljskega poročila.

Občanke in občane obveščamo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesto A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje - jug ter dopolnitve okoljskega poročila.

Novice
Akademija 60 let Gasilske zveze

V  dvorani novega Doma kulture v Braslovčah so na prireditvi ob koncu šolskega leta pripravili sprejem za devetošolce in obeležili dan državnosti. 

Nekaj mladih odbojkarjev in odbojkaric Partizana in ŽOK Braslovče se je, po zaključeni sezoni v dvorani, odločilo preizkusiti tudi v odbojki na mivki. 

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2015

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00